top of page

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor
(UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele
membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date.


Societatea noastra: RewireYourSelf S.R.L., cu sediul social in Bucureşti Sectorul 2, B-dul
CHIŞINĂU Nr. 4, cam. 1, biroul nr. 1, Bloc M1, Scara B, Etaj 6, Apartament 66, avand numar
de inregstrare in Reg. Com.: J40/4211/2023, CUI 47744031, reprezentata prin MURESANU
ANDREEA CRISTINA si BAȘTURESCU ANDREI CRISTIAN, in calitate de administratori.
Societatea aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in
stricta conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru
respectarea drepturilor persoanelor ale caror date personale le prelucram, va transmitem
mai jos informatii relevante privind modul, scopul, temeiul legal si durata pentru care
va prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati si
modul in care puteti sa exercitati aceste drepturi.


Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre,
este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres, sau sa prelucram datele
personale in baza unuia dintre temeiurile legale enumerate de catre Regulament.
Pentru dezabonare ulterioară vă puteți exercita dreptul de a vă retrage acest consimțământ
prin adresarea unei cereri în acest sens, conform procedurii de mai jos.


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica
identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi
identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la
unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice,
culturale sau sociale.


Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni
care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere,
diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau
distrugerea.


Societatea noastra inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de
catre vizitator/utilizator/client, pentru care acestia si-au exprimat in mod expres
consimtamantul. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt reprezentate
de:
- Consimtamantul persoanei vizate;
- Încheierea sau executarea contractelor incheiate cu noi;
- Îndeplinirea unei obligații legale;

- Interesele vitale;
- Interesul public;
- Interesul legitim.


Societatea poate prelucra date personale in considerarea unuia sau mai multe dintre
temeiurile mentionate anterior, dupa caz. Consimtamantul expres pentru prelucrare este
necesar numai atunci cand nu este aplicabil un alt temei dintre cele mentionate;
Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, Societatea noastra are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza utilizatorii / clientii.
Societatea noastra respecta dreptul la confidentialitate datelor fiecarei persoane care
acceseaza site-ul, astfel cum este prevazut in cuprinsul Politicii de Confidentialitate afisata
pe site.
Ce date cu caracter personal utilizam?
Atunci când navighezi pe site-ul nostru, cand te inregistrezi ca utilizator, când ne transmiți o
solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne
poti comunica din proprie initiativa una sau mai multe dintre următoarele date personale,
dupa caz, pe care le colectăm direct de la tine, cum ar fi:
- Numele și prenumele;
- Domiciliul;
- Adresa de e-mail;
- Numărul de telefon;
- Ocupatia;
- Date cu caracter personal specifice, necesare in vederea asigurarii posibilitatii
prestarii serviciilor noastre catre clienti, in baza formularului de consimtamant insusit
in mod expres.
- Alte date personale, cu acordul tau expres, dupa caz;
De asemenea, atunci cand vizitati site-ul nostru, putem prelucra informatii despre
dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor si despre interactiunea dumneavoastra cu
site-urile.
Totodata, in ceea ce priveste chat-ul integrat in cadrul site-ului, consimtamantul tau va fi
solicitat in prealabil transmiterii oricarui tip de date personale catre noi, prin solicitarea
acordului de utilizare a chat-ului conform politicilor de confidentialitate si de prelucrare a
datelor personale ale site-ului nostru. Accesul la chat va fi permis numai ulterior acceptarii
exprese a conditiilor de utilizare, astfel ca este imposibila transmiterea de date personale
prin intermediul chatului fara ca anterior sa fi fost obtinut consimtamantul pentru utilizarea
acestuia potrivit conditiilor de utilizare specifice.
Acelasi principiu se aplica oricarei posibilitati de transmitere de date personale prin
intermediul site-ului (formulare de contact, etc), acordarea prealabila a consimtamantului
fiind solicitata anterior transmiterii oricaror categorii de date personale.

Retragerea consimtamantului este posibila, desigur, in orice moment, in baza solicitarii dvs
exprese.


De ce prelucram datele dumneavoastra?
Datele dvs personale pot fi prelucrate pentru unul sau mai multe dintre urmatoarele
scopuri:
- pentru perstarea serviciilor si realizarea activitatilor desfasurate de catre noi, cu
toate activitatile subsecvente;
- in vederea încheierii sau executării unui contract sau a unei colaborari intre tine și
noi;
- transmiterea catre dvs. de mesaje de informare / comerciale / de marketing, privind
activitatea societatii noastre si/sau a tertilor/colaboratorilor cu care societatea noastra are
relatii comerciale sau de orice alta natura, la adresele dvs. de contact furnizate catre noi ( e-
mail, telefon, sms, etc ), - inclusiv, dar fara a se limita la: (oferte, promotii, mesaje publicitare
si de marketing, etc. )
- pentru a te tine la curent pe viitor in legatura cu activitatea noastra si a colaboratorilor
nostri;
- transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ;
- pentru a accesa sectiuni speciale ale site-ului, in baza contului de utilizator;
- studii stiintifice;


Putem face cunoscute aceste informatii colaboratorilor nostri, pentru indeplinirea activitatilor
mentionate mai sus, desigur, in baza unor protocoale bilaterale privind protectia adecvata a
prelucrarii datelor personale.


De asemenea, daca ne-ati solicitat o oferta sau ati beneficiat de un serviciu sau daca ati fost
colaborator al nostru, prelucram datele dumneavoastra pentru a va putea raspunde la
solicitari si pentru a va furniza serviciul sau produsul respectiv, sau pentru a tine legatura
pentru viitoare oportunitati de colaborare.


Vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în
scopul realizării obiectului nostru de activitate.


De asemenea, vă putem contacta ori de câte ori vom considera că o eventuala colaborare
sau un anumit produs / serviciu se potrivește intereselor dvs.


3. Ce vom face cu informațiile dvs.?
Datele dvs vor fi stocate in siguranta in cadrul societatii, conform politicilor privind
prelucrarea si securitatea datelor, si utilizate in scopurile mentionate anterior.
De asemenea, pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, putem dezvalui datele
dumneavoastra cu caracter personal furnizorilor de produse si servicii angajati in acest sens
sau catre colaboratori ai nostri, precum:
- companii specializate ce desfasoara campanii de marketing in numele societatii;

- colaboratori / furnizori de servicii IT, in vederea administrarii bazelor de date si
activitati adiacente;
- colaboratori de specialitate ai societatii noastre, in diverse arii de practica, in
vederea asigurarii posibilitatii prestarii complete a serviciilor catre dvs;
- alti colaboratori ai societatii noastre, pentru alte categorii de servicii, precum:
curierat, etc;
- catre alte societati ce apartin aceluiasi grup cu Societatea;


In măsura în care vom transfera date către state din afara SEE ( Spatiul Economic European
), ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime si efectuate in deplina
siguranta, prin adoptarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura un
niverl optim de protectie. In acest caz, iti oferi consimtamantul pentru efectuarea acestor
transferuri de date.


In toate cazurile, dezvaluirea datelor dumneavoastra cu caracter personal este realizata in
baza unui contract incheiat cu destinatarii datelor, prin care acestia se obliga sa utilizeze
datele exclusiv in scopul in care le-au fost incredintate, sa respecte obligatia de
confidentialitate si de asigurare a securitatii datelor, precum si sa respecte toate prevederile
legislatiei in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
Societatea noastra nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datele
dumneavoastra cu caracter personal unor terti care nu au legatura cu activitatea sa.
Site-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror
politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale societati noastre. Vă rugăm să aveți
în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte
site-uri, societatea noastra neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise
sau colectate de aceste terțe părți.


De asemenea, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres
formulate de acestea, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal unor
autoritati publice, daca acestea vor fi solicitate in baza unui temei legal (instantele
judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, politie, etc).
Cat timp prelucram datele dumneavoastra?


Pentru a va asigura o experienta cat mai personalizata in interactiunea cu noi, pastram
datele dumneavoastra personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima
dumneavoastra interactiune cu noi, cu exceptia cazurilor in care reglementarile legale
aplicabile impun o perioada diferita de stocare. Totusi, nu ne angajam sa pastram aceste
date pentru intreaga perioada mentionata mai sus si putem sterge sau anonimiza datele
dumneavoastra mai devreme.


Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?
Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date:
UTILIZATORII/CLIENTII beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
o Dreptul de retragere a consimțământului
o Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
o Dreptul de acces asupra datelor
o Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
o Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
o Dreptul la restricționarea prelucrării
o Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
o Dreptul de a te opune prelucrării datelor
o Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri
o Dreptul de a te adresa justiției
o Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
(http://www.dataprotection.ro/ ; tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212 ; e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro )


Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa,
datata si semnata la sediul nostru, sau pe adresa de e-mail afisata la sectiunea de contact
de pe site-ul nostru.


Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a intereselor
dumneavoastra, va putem solicita informatii suplimentare in scopul identificarii
dumneavoastra.


Confidentialitatea datelor dumneavoastra
Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care
sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra.
Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie sunt prelucrate
in conditii limitative, la aceste informatii avand acces numai anumit persoane din cadrul
societatii, si in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea
unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea lor ( parolare si/sau back-up ).
Detalii complete privind confidentialitatea regasesti in sectiunea special destinata, afisata pe
site-ul nostru, in cadrul sectiunii special dedicate.

https://www.dataprotection.ro 

Picture1.png
bottom of page